Description

SMPL.

The concept of concrete cottage.
Simple, raw, in harmony with nature.

..

SMPL.

Koncept betónovej chaty.
Jednoduchosť, materiálová prirodzenosť, v súlade s prírodou.
 

Details

Authors:

Erik Blaho
Ľudmila Balážová

Categories:

Architecture
Interior design

Location:

Swiss Alps, Switzerland

Date:

26. September 2020