Description

What if a building could not only notify a user about its current condition but it would also allow him to change its appearance and thus adapt to his changing tastes and moods.Imagine a future where Samsung will change the current perception of architecture and housing, where what was unchanged can be constantly changing.

..

Čo by užívateľ povedal na to, ak by mu jeho stavba pomocou technológii v budúcnosti nielen uľahčovala prehľad o jeho nehnuteľnosti, ale dokázala by meniť svoj vzhľad a tak sa prispôsobovať jeho meniacemu sa vkusu a nálade. Predstavte si budúcnosť, kde Samsung zmení doterajšie vnímanie architektúry a bývania, kde to čo bolo nemenné sa môže neustále meniť.

 


1st place in the architectural competition:"Zobrazovacie plochy v architektúre" (Display surfaces in architecture) by Samsung.

Details

Authors:

Erik Blaho
Ľudmila Balážová

Categories:

Architecture

Location:

not specified

Date:

23. March 2021