Description

DUN4 transformation of office space for the purpose of a Chinese language school located in the city center near the Kamenné námestie square on Dunajska Street. At the entrance there is a reception with a waiting zone. In addition to the reception, the school includes four classes of different sizes, an office for director and teachers, and a space for exhibitions and performances. The space is designed as a reminiscence of the traditional Chinese interior but conceived in contemporary spirit.

...

DUN4 je projekt transformácie kancelárskych priestorov na účel čínskej jazykovej školy, nachádzajúcej sa v centre mesta v blízkosti Kamenného námestia na Dunajskej ulici. Pri vstupe do jazykovej školy sa nachádza recepcia s čakacou zónou. Škola okrem recepcie obsahuje štyri triedy rôznej veľkosti, kanceláriu pre vedenie, učitelov a prestor určený na výstavy a predstavenia. Priestor je navrhnutý ako reminiscencia na tradičný čínsky interiér ale poňatý v súčasnom duchu.

Details

Authors:

Erik Blaho
Ľudmila Balážová

Categories:

Interior design

Location:

Bratislava, Slovakia

Date:

29. February 2020