en

LEA Ľudmila & Erik Atelier

Architektúra|Interiérový dizajn|Dizajn

Sme architekti s vášňou pre dizajn, sídliaci v Bratislave

Minimalizmus, materiálová pravdivosť, inšpirovaní prírodou a rešpektujúci kontext.

Ing. arch. Ľudmila Balážová

Architekt a spoluzakladateľ.

Študovala architektúru na Fakulte architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzite. Počas svojho štúdia sa zamerala najmä na občianske budovy. Mala vždy vášeň pre dizajn. Ešte počas školy a po absolvovaní štúdia získavala architektonickú prax v niekoľkých architektonických ateliéroch, kde navrhovala komerčné priestory pre developerské firmy, interiéry komerčných bánk, rodinné domy rôznych veľkostí, bytové domy ale aj obytné interiéry šité na mieru konkrétnych klientov. Ľudmila neustále pracuje na tom, aby sa zlepšovala a udržiavala si prehľad o každom novom trende, pracuje na pomedzí dizajnu a architektúry, spájajúc kvality oboch týchto disciplín v každom z jej návrhov. Zmysel pre detail a cit pre nové trendy sú pre ňu charakteristické.

Ing. arch. Erik Blaho

Architekt a spoluzakladateľ.

Študoval architektúru na Fakulte architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity, kde sa venoval najmä štúdiu obytných budov. V snahe lepšie porozumieť všetkým súvislostiam a pozrieť sa na architektúru z „vyššej perspektívy“ sa počas inžinierskeho štúdia rozhodol sústrediť na urbanizmus. Po ukončení štúdia pracoval v niekoľkých architektonických ateliéroch, kde sa sústredil na získanie dôležitých zručností v rôznych oblastiach architektúry a interiérového dizajnu. Z toho dôvodu pracoval na projektoch všetkých mierok, od navrhovania bytových interiérov cez rodinné domy, kancelárske priestory, bytové domy až po administratívne komplexy, verejné priestory a nové mestské časti. Tieto skúsenosti obohatil prácou pre developerov, kde získal prehľad o aspektoch architektúry a dizajnu aj z druhej strany, zo strany klienta.

Kontakt

Architektúra|Interiérový dizajn|Dizajn

lu.erik.arch@gmail.com

Ľudmila & Erik Atelier, s.r.o.

Gunduličova 3
 
811 05 Bratislava
 

Slovenská Repulika